Persoonlijke gegevens die u verstrekt met het oog op deelname aan het Elimprogramma, worden opgeslagen door: Stichting Activiteiten Elim Tilburg, Handelsregister nummer 18065754, alleen met uw toestemming, voor:
a) registratie van uw aanmelding(en);
b) toezending van informatie over cursus- en bezinningsprogamma voor de komende tijd.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij delen deze gegevens alleen met de inleider(s) van programmaonderdelen (allen binnen de EU), als zo'n inleider vraagt naar een deelnemerslijst. We vermelden alleen naam en evt. woonplaats.

Bewaartermijn. Wij bewaren uw gegevens:
a) zolang u aangeeft betrokken te willen blijven bij Elim Tilburg, door uw aanmelding, door het insturen van uw adreswijziging (fysiek adres of e-mailadres), door het vragen om toezending van ons programma-aanbod;
b) wanneer u dit niet meer aangeeft, bewaren wij uw gegevens nog maximaal vijf jaar (vanaf einde kalenderjaar van het laatste bericht) zodat we u zo nodig kunnen bereiken.

U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens uit ons bestand. Verzoeken en klachten kunt u indienen bij de uitvoerende W.M.P.J. (Paul) Damen, via stiltecentrum@elimgroep.nl of op het adres: Schiphollaan 30,  5042 TR  Tilburg.
Bent u niet tevreden over afhandeling, dan kunt u zich richten tot het bestuur van Stichting Activiteiten Elim Tilburg, Schiphollaan 30,  5042 TR  Tilburg.