Datum: woensdagen 18 - 25 januari, 1 - 8 februari 2017
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Elimzaal
Leiding: medewerkers van Titus Brandsma Instituut Nijmegen
Kosten: 7,- ( 5,-) per avond


PSALMAVONDEN 'VERLANGEN NAAR BEVRIJDING'

Vier woensdagavonden in januari en februari 2017

Al een hele reeks jaren verzorgt Titus Brandsma Instituut Nijmegen in Elim enkele avonden over psalmen. In 2017 staat dit opnieuw te gebeuren.

De inleiders sluiten aan bij ervaringen die we in het dagelijks leven kunnen hebben en maken een verbinding met de ervaringen en de wijsheid die in deze oeroude teksten liggen opgesloten.

Thematiek: 'Verlangen naar bevrijding'

Wat een vogel moeiteloos lukt
gaat ons niet makkelijk af: ontkomen aan de zwaartekracht.

Toch verlangt alles in ons vrij te komen,
al weten wij dat dit riskant is:
we kunnen terugvallen, we kunnen worden aangeschoten,
we kunnen de weg kwijtraken.

Psalmen bidden is meebewegen met het verlangen naar bevrijding.


Programma
Woensdag 18 januari 2017:   Anne-Marie Bos     Psalm 25
Woensdag 25 januari 2017:   Paul Reehuis         Psalm 93
Woensdag 1 februari 2017:    Leon Teubner         Psalm 3
Woensdag 8 februari 2017:    Kees Waaijman     Psalm 130
telkens van 20.00 tot 22.00 uur.
Deze avonden zijn, desgewenst, los van elkaar te volgen.