Datum: zaterdag 3 oktober 2020
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Elimzaal
Leiding: Karina Aarts
Kosten: 15,- ( 10,-) inclusief koffie, thee en lunch


Het echte leven leven. Over vrede, liefde en wijsheid in alle eenvoud.

Franciscus van Assisi, een bedelmonnik uit de 12de eeuw, wordt beschouwd als een voortreffelijk navolger van Christus. Hij maakte de keuze voor leven in eenvoud en armoede. Met daarbij zijn liefde voor heel de schepping en zijn onverwoestbaar optimisme in zijn betrokkenheid op medemensen, weet hij blijvend te inspireren.

Wat kunnen wij leren van Franciscus, in onze huidige (crisis)tijd waarin we voor vele vragen gesteld worden? Kunnen wij vanuit onze beperktheid en eigen kwetsbaarheid  putten uit de levenswijsheden van Franciscus? Ons laten inspireren door zijn houding van ontvankelijkheid en rust, zoals dat doorklinkt in het Zonnelied, de Wijsheidsspreuken of andere nagelaten teksten?
Hoe kunnen wij onze talenten inzetten voor de liefde voor de schepping: de natuur, de medemens en onszelf?

Bij deze vragen gaan we, samen met Franciscus, stilstaan door middel van teksten, stiltemomenten en aandacht voor onszelf en elkaar op onze levensweg.

Deze spirituele dag gaat door met minimaal vijf en maximaal zes deelnemers.


Karina Aarts is geestelijk begeleider (afgestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut, 2016), wat ze combineert met lichaamsgericht werk. Ze heeft een praktijk voor lichaamsbewustwording en geestelijke groei: 'Luisteren naar lichaam en ziel' (www.karina-aarts.nl) in Nijmegen waar ze individuele begeleiding geeft. Ook begeleidt ze meditatiegroepen, onder meer bij de Clarissen van De Bron (Nijmegen).