Data: zondag 5 - 12  - 19 maart 2017
Tijd: 19.30 - circa 20.30 uur
Plaats: huiskamer Elim
Leiding: Owen Vergeer, Caspar Geertman, Paul Damen
Kosten: geen


Geloofsgesprekken in de Veertigdagentijd

Gedurende 40 dagen bereiden we ons voor op het paasfeest. Hierbij kan het wel eens aan rust ontbreken. Dan is het goed om jezelf de gelegenheid te gunnen om stil te staan en eens echt de tijd te nemen.

De Veertigdagentijd is een periode waarin de kerkelijke liturgie eigen liederen, beelden en teksten kent. Één daarvan is: met Jezus op weg gaan naar Jeruzalem. Uiteindelijk wacht Hem daar de dood, gevolgd door verrijzenis en nieuw leven.

Hoe gaat het in zijn werk?
We beginnen met een moment van bezinning.
Daarna luisteren we naar wat ieder wil zeggen - we gaan nog niet in op wat er gezegd wordt, geen reactie, geen vragen. Daarna is er een tweede ronde, waarin wel gereageerd wordt op wat anderen hebben gezegd - zonder dat het echter een discussie wordt.

U bent van harte welkom om aan alle drie de avonden deel te nemen  - maar ook deelname aan één of twee avonden is mogelijk. Aanmelden mag wel maar is niet noodzakelijk.


Owen Vergeer is werkzaam als 'dtp-specialist'  bij een grafisch ict-bedrijf. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen.

Caspar Geertman werkt als docent verpleegkunde aan het Regionaal Opleidings-Centrum, locatie Wandelboslaan, te Tilburg. Daarnaast volgt hij aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen de opleiding tot geestelijk begeleider.

Paul Damen is frater van de Elimcommuniteit. Hij heeft bestuurs- en huishoudelijke taken binnen de congregatie en doet pastoraal en diaconaal vrijwilligerswerk.