Datum: zaterdag 18 maart 2017
Tijd:  10.00 - 16.00 uur
Plaats:  Studio Elim
Leiding: Caspar Geertman en Paul Damen
Kosten: € 15,- (€ 10,-)


Filmdag

We kijken naar de film Mother Teresa of Calcutta (2003):
hoe zij als jonge vrouw in Macedonië al verlangde naar een leven als non, en hoe zij deze roeping bleef volgen haar hele leven lang.

Bijzonder is ook haar 'roeping in de roeping': eerst koos zij voor de Zusters van Loreto en gaf zij onderwijs in India. Daarna wist zij zich door Jezus zelf geroepen tot een leven te midden van de armsten der armen. Zij verliet de orde van Loreto en stichtte een eigen congregatie: de Zusters Missionarissen van de Naastenliefde.

Kleurrijke beelden van het straatleven in India worden afgewisseld met scènes  waarin Moeder Teresa zelf belicht wordt. We volgen haar pogingen om een nieuwe congregatie te stichten en die tot bloei te brengen.
En door dat alles heen is er Moeder Teresa's principiële keuze voor de armen, en haar toewijding aan God en haar vertrouwen op Hem.
Eenzaamheid wordt benoemd als hevige vorm van armoede in westerse samenlevingen.

De film getuigt van de moed, de koppigheid en het doorzettingsvermogen van deze bijzondere vrouw. Maar ook de kritiek op haar komt aan bod.

Wat kunnen wij van haar leven en werk leren? Wat spreekt ons aan? Welk verband is er met ons eigen leven?


Caspar Geertman werkt als docent verpleegkunde aan het Regionaal Opleidings-Centrum, locatie Wandelboslaan, te Tilburg. Daarnaast volgt hij aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen de opleiding tot geestelijk begeleider.

Paul Damen is frater van de Elimcommuniteit. Hij heeft bestuurs- en huishoudelijke taken binnen de congregatie en doet pastoraal en diaconaal vrijwilligerswerk.