Datum: Zaterdag 12 december 2020
Tijd:  10.00 tot 16.00 uur
Plaats:  Studio Elim
Leiding: Owen Vergeer en Paul Damen
Kosten: 15,- ( 10,-) inclusief koffie, thee en lunch


We lopen er allemaal tegenaan. Altijd de waarheid zeggen en niets verzwijgen, dat  kan ons in problemen brengen.

In de film A Separation uit 2011, die zich afspeelt in Iran, gaat het ook daarover. Als een vrouw en een man gescheiden van elkaar gaan leven, worden zij - en anderen in die film - geconfronteerd met:
- het moeten maken van keuzes;
- waarachtigheid en 'leugentjes om bestwil';
- geven en nemen (compromissen sluiten), of volharden in je eigen standpunt;
- stress, overvraagd-worden en niet meer helder kunnen denken;
- hardheid tegenover anderen.

We bekijken samen deze indringende film.
's Middags zullen we - in enkele verwerkingsoefeningen - stilstaan bij de genoemde thematiek.

Deze filmdag gaat door met minimaal vijf en maximaal zes deelnemers.


Owen Vergeer is werkzaam als 'dtp-specialist' bij een grafisch ict-bedrijf. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen.

Paul Damen is frater in Elim. Hij heeft bestuurs- en huishoudelijke taken binnen de congregatie en doet pastoraal en diaconaal vrijwilligerswerk.