Data: zaterdagmiddag 1 en 8 april 2017 (los van elkaar te volgen)
Tijd: 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur
Plaats: Studio Elim
Leiding: Kees van Houten
Kosten: € 7,- (€ 5,-) per keer


MATTHÄUS PASSION EN JOHANNES PASSION VAN J .S. BACH

Twee muziekmiddagen in april

In de aanloop naar Pasen is er in Nederland altijd veel aandacht voor de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, en in mindere mate ook wel voor zijn Johannes Passion.

Graag bieden wij u de gelegenheid om u opnieuw, of voor het eerst, in deze muziek te verdiepen, tijdens twee middagen:
- zaterdag 1 april: de Matthäus Passion, in het bijzonder de 'kruisvorm' die hierin te ontdekken valt; we laten ons verrassen door deze bijzondere opbouw;
- zaterdag 8 april: de Matthäus Passion en Johannes Passion: de verschillen tussen deze twee en waarom Bach deze verschillen zo heeft aangebracht.

Deze middagen zijn los van elkaar te volgen.
Tijden: telkens van 14.00 tot (uiterlijk) 16.30 uur.

Fragmenten uit Bachs passiemuziek komen ruimschoots aan bod. We luisteren naar CD-opnames van bijzondere uitvoeringen. Ook is er volop ruimte voor interactiviteit: het stellen van vragen, zelf verwoorden wat opvalt, delen van waarnemingen, ervaringen, gevoelens.

Wilt u eens op een andere manier naar (gedeelten uit) de Matthäus Passion en/of de Johannes Passion luisteren? Met toelichting en uitwisseling?

Of u nu veel of (heel) weinig weet over deze muziek van Bach, of u nu veel of weinig bezig bent met dit soort muziek...als u geïnteresseerd bent, bent u van harte welkom!

Kees van Houten is vakmusicus, organist en oud-hoofdvakdocent orgel aan het Utrechts Conservatorium. Hij kreeg grote bekendheid als Bach-onderzoeker en is auteur van diverse boeken over Johann Sebastian Bach.