Datum: woensdag 19 april 2017
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Elimzaal
Leiding: Helma Frank en Paul Damen
Kosten: vrijwillige bijdrage (ten behoeve van de vluchtelingen)


Prinsjesdag 2016, dagblad Trouw: Vier vluchtelingen gaven hun visie op Nederland. Wat vonden ze goed? Wat zouden ze anders willen?

Dit bracht ons op het idee om een ontmoeting te organiseren tussen enkele vluchtelingen en ieder die interesse heeft om met hen in contact te komen.
Centraal staat de ontmoeting tussen mensen:
- vragen aan elkaar kunnen stellen;
- kunnen uitspreken wat we voelen en beleven;
- naar elkaar luisteren en elkaars visie, achtergrond en levenswijze respecteren.
De deelnemende vluchtelingen zijn al enige tijd in Nederland en kennen voldoende Nederlands om met u in gesprek te gaan.

Deze avond is dus niet bedoeld als een discussieavond over integratie of over politieke kwesties.


Helma Frank is projectleider Voorlichting & Ontmoeting bij VluchtelingenWerk in onze regio (SNV Brabant Centraal). Zij brengt vluchtelingen en Nederlanders met elkaar in gesprek en verzorgt gastlessen op scholen.

Paul Damen is frater van de Elimcommuniteit. Hij heeft bestuurs- en huishoudelijke taken binnen de congregatie en doet pastoraal en diaconaal vrijwilligerswerk.