De Elimcommuniteit bestaat uit vier fraters. Wij zijn leken-religieuzen
binnen de katholieke kerk en behoren tot de internationale congregatie
van Fraters CMM (gesticht te Tilburg).

De naam Elim is ontleend aan het bijbelboek van de Uittocht (Exodus).
Elim was de eerste pleisterplaats op de tocht van de IsraŽlieten door
de woestijn, de eerste plaats waar ze hun dorst konden lessen aan de bron
en uit konden rusten; kortom: een oase.

De doelstelling van de Elimcommuniteit is: gastvrijheid bieden binnen
een christelijke setting. Dit krijgt vorm door het volgende aanbod:
        a) een programma van cursussen, workshops en meditaties;
        b) een onderkomen voor gasten die tijdelijk een rustpunt wensen
            op hun levenstocht;
        c) een thuisbasis voor twee koren;
        d) mede-verzorgen van de inlooplunch, samen met de parochie en
            zusters van liefde.