Tot eind 2019 was er in Elim een communiteit van fraters. Fraters zijn broeders binnen de katholieke kerk en behoren tot de internationale congregatie van Fraters CMM (gesticht te Tilburg).
Meer informatie over ons vind je op www.cmmbrothers.org/

We bereiden nu in Elim de start voor van een leefgroep van jonge mensen - globaal tussen 20 en 30 jaar. Daarbij gaat het om christelijk gemeenschapsleven. Gebed, compassie en gemeenschap zijn onze kernwaarden.
De eerste deelnemers aan deze leefgroep komen in Elim aan omstreeks 1 februari 2021.
Wil je meer weten? Kom je graag eens kijken? Neem contact op met Paul Damen: pauldamen99@gmail.com of 013 4638505.

De naam Elim is ontleend aan het bijbelboek van de Uittocht (Exodus).
Elim was de eerste pleisterplaats op de tocht van de IsraŽlieten door
de woestijn, de eerste plaats waar ze hun dorst konden lessen aan de bron
en uit konden rusten; kortom: een oase.

In Elim werd - tot aan de lockdown half maart 2020 - gastvrijheid geboden binnen een christelijke setting. Nu komt dit voorzichtig weer op gang:
a) een programma van cursussen, workshops en meditaties;
b) gelegenheid bieden aan mensen om voor kortere of langere tijd mee te   leven in en met een religieuze communiteit;
c) een thuisbasis voor koren: momenteel repeteren er nog geen koren in Elim omdat bij het zingen een zeer ruime afstand van elkaar moet worden genomen;
d) mede-verzorgen van de inlooplunch, samen met de parochie en de zusters van liefde.
Wij staan van harte open voor voortzetting. De nieuwe leefgroep zal uiteindelijk beslissen over deze invulling van de gastvrijheid.